Intresserad av produkt prover av tournIQ®?

Vänligen, skicka er förfrågan via nedan länk!


DONATIONS FÖRFRÅGAN

Copyright © 2020

Ortrud Medical AB     Sankt Eriksgatan 48E, 112 34 Stockholm, Sweden

SV
/
EN

ORTRUD
INTRODUCERAR
TOURNIQ®

MED EN
INDIKATOR
FÖR
OPTIMALT
STASTRYCK

DefinierarKVALITETsäkraintravenösa
STICK

KOMBINERAR ALLA VIKTIGA FUNKTIONER I
ETT PROFESSIONELLT VERKTYG

HYGIENISKT
ENGÅNGSBAND

Minskad risk för komplikationer och smittspridning

TRYCK
INDIKERANDE

Fler synliga, större och kännbara vener ger enklare stick

aNVÄNDARVÄNLIG
Design

Enkel att använda och komfortabel för patienten

MiljövänLIGare
alternativ

Återvinningsbart material med en vikt på endast 1 gram

MÅRTEN ROSENQVIST MD PhD

Professor Kardiologi - Karolinska Institutet
Senior Konsult - Danderyds Universitets Sjukhus

”I en värld dominerad av digitalisering, artificiell intelligens och appar, att upplevea en innovation inom något så fundamentalt som blodprovtagning, känns fantastiskt. Ett vanligt problem med en brilliant lösning!"


CLARA ZÖBERL

Sjuksköterska - Hemsjukvården - Sophiahemmet

” Som sjuksköterska känns det alltid stressfullt om du misslyckas med ett blodprov. Speciellt i hemsjukvården, där du inte har en kollega att fråga om hjälp. Att misslyckas innebär att du då måste boka om för nytt besök nästa dag och vilket vid akuta prover blir ännu jobbigare. Med det här nya stasbandet, känner jag mig mycket säkrare. Jag har nu kontroll över trycket och får bättre vener vilket hjälpt mig att lyckas på första försöket!”

HILMAR GERBER

Verksamhetschef - Hemsjukvården - Sophiahemmet

"Detta innovativa stasband ger bättre venvidgning och minskar risk för misslyckade stickförsök, vilket leder till högre säkerhet och mindre smärta för våra patienter..

Att använda samma stasband mellan patienter ökar risken för smittspridning, vilket i värsta fall kan leda till spridning av multiresistenta bakterier. Nu behöver vi inte längre göra det!"

AN OLD PROBLEM

Intravenous access is the most common invasive procedure in healthcare. Every year there are over 6 billion attempts at gaining IV access in the U.S. and in Europe. But despite being so common IV attempts often fails, causing unnecessary pain and huge costs.

Suboptimal tourniquet pressure results in worse vein visibility, palpability, and size - the most important addressable factors for successful IV access.

Today’s tourniquets apply inconsistent pressure, which contribute to failed attempts and inconsistent patient care.

ETT VANLIGT PROBLEM

Intravenösa stick är vårdens vanligaste invasiva ingrepp. Enbart i USA och Europa genomförs årligen över 6 miljarder stick för att få tillgång till den venösa blodbanan. Trotts detta misslyckas ofta första försöket, vilket innebär onödigt lidande för patienten och stora kostnader för vården.

Felaktigt stastryck resulterar i en sämre venvidgning vilket ger mindre synliga, kännbara och vidgade vener - de mest relevanta faktorerna för att lyckas med sticket.

Dagens stasband applicerar ett oregelbundet tryck, vilket bidrar till ökad risk för misslyckade stick och varierad patient säkerhet och inkonsekvent kvalitet.

VÅRDENS VANLIGASTE
INVASIVA ÅTGÄRD

~6 MILJARDER
stickförsök genomförs varje år
bara i västvärlden
INTRAVENÖSA STICK
ÄR SVÅRT

~30% FEL
 vid första stickförsöket
att sätta en PVK

A NEW SOLUTION

Smart Tourniquet’s award-winning force sensor technology allows users to apply optimal objective pressure, irrespective of the clinician’s level of experience. 

Smart Tourniquet is the first tourniquet to introduce reproducible tourniquet pressure, which lets clinicians reliably achieve optimal conditions.

Optimal pressure means greater and faster dilation of veins, which increases the chance for successful intravenous access.

EN SMART LÖSNING

tournIQ®’s prisbelönta trycksensor hjälper användare att på ett objektivt vis applicera optimal stas, oberoende användarens erfarenhet av intravenösa stick. 

tournIQ® är det första stasbandet som introducerar reproducerbart stastryck, vilket låter användaren tillförlitligt nå optimala förhållanden inför intravenösa stick.

Optimalt tryck betyder större och snabbare venvidgning, vilket ökar chansen för ett lyckat stick.

KORREKT TRYCK
GER STÖRRE VENER

>2x MER
vendivdning vid optimalt tryck
jämfört mot medelvärdet
för anlagt tryck
STÖRRE VENER GER
ENKLARE STICK

3 av 5
av de viktigaste faktorerna
för lyckade stick är direkt
kopplat till stastrycket

JÄMFÖR tournIQ® MED
MARKNADSLEDANDE STASBAND

Välj en stasbands-typ för att jämföra applicerat tryck och genomsnittlig venvidgning

MÅRTEN ROSENQVIST MD PhD

Professor Kardiologi - Karolinska Institutet
Senior Konsult - Danderyds Universitets Sjukhus

”I en värld dominerad av digitalisering, artificiell intelligens och appar, att upplevea en innovation inom något så fundamentalt som blodprovtagning, känns fantastiskt. Ett vanligt problem med en brilliant lösning!"

CLARA ZÖBERL

Sjuksköterska - Hemsjukvården - Sophiahemmet

” Som sjuksköterska känns det alltid stressfullt om du misslyckas med ett blodprov. Speciellt i hemsjukvården, där du inte har en kollega att fråga om hjälp. Att misslyckas innebär att du då måste boka om för nytt besök nästa dag och vilket vid akuta prover blir ännu jobbigare. Med det här nya stasbandet, känner jag mig mycket säkrare. Jag har nu kontroll över trycket och får bättre vener vilket hjälpt mig att lyckas på första försöket!”

HILMAR GERBER

Verksamhetschef - Hemsjukvården - Sophiahemmet

"Detta innovativa stasband ger bättre venvidgning och minskar risk för misslyckade stickförsök, vilket leder till högre säkerhet och mindre smärta för våra patienter..

Att använda samma stasband mellan patienter ökar risken för smittspridning, vilket i värsta fall kan leda till spridning av multiresistenta bakterier. Nu behöver vi inte längre göra det!"

MÅRTEN ROSENQVIST MD PhD

Professor Kardiologi - Karolinska Institutet
Senior Konsult - Danderyds Universitets Sjukhus

”I en värld dominerad av digitalisering, artificiell intelligens och appar, att upplevea en innovation inom något så fundamentalt som blodprovtagning, känns fantastiskt. Ett vanligt problem med en brilliant lösning!"

CLARA ZÖBERL

Sjuksköterska - Hemsjukvården - Sophiahemmet

” Som sjuksköterska känns det alltid stressfullt om du misslyckas med ett blodprov. Speciellt i hemsjukvården, där du inte har en kollega att fråga om hjälp. Att misslyckas innebär att du då måste boka om för nytt besök nästa dag och vilket vid akuta prover blir ännu jobbigare. Med det här nya stasbandet, känner jag mig mycket säkrare. Jag har nu kontroll över trycket och får bättre vener vilket hjälpt mig att lyckas på första försöket!”

HILMAR GERBER

Verksamhetschef - Hemsjukvården - Sophiahemmet

"Detta innovativa stasband ger bättre venvidgning och minskar risk för misslyckade stickförsök, vilket leder till högre säkerhet och mindre smärta för våra patienter..

Att använda samma stasband mellan patienter ökar risken för smittspridning, vilket i värsta fall kan leda till spridning av multiresistenta bakterier. Nu behöver vi inte längre göra det!"

Läs vår senaste artikel på Ortrud's blog:
© 2022 Ortrud Medical AB
VAT nr: SE559022416701
OM OSS
KONTAKT
ORDER FÖRFRÅGAN
PRESS & MEDIA
ORTRUD'S BLOG
ANVÄNDARINSTRUKTION
JOBBA PÅ ORTRUD
VÅRT KONTOR

Ortrud Medical AB  

Copyright © 2020