Copyright © 2018

Ortrud Medical AB     Sankt Eriksgatan 48E, 112 34 Stockholm, Sweden

ENGLISH

ANVÄNDARINSTRUKTIONER
& RIKTLINJER

Smart tourniquet fungerar likt ett vanligt stasband, men med tillägget av en tryckindikator vilket gör det till ett proffesionellt verktyg för intravenösa stick.

Varje stasband har enkla instruktioner tryckta på sig och I manualen som kommer med varje förpackning hittar du mer detaljerade foto-instruktioner. Nedan är en video demonstration med några bra teknik-tips kring handhavandet. Vi rekommenderar att du läser genom instruktionerna och tittar på videon för att vara trygg i ditt användande av produkten i klinisk verksamhet.

VIDEO DEMONSTRATION

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Bibehåll hygien genom att hålla på förpackningen när du drar ut stadbandet och riv av en åt gången.

Trä stasbandet genom öppningen runt om armen.

Stanna inom utmarkerat "indikator range" område vid användning av indikatorn

Dra av skyddsfilmen från klisterytan på baksidan av stasbandet.

Greppa bandet precis utanför indikator området och nära öppningen  

Dra rakt ut från båda håll för att spänna åt bandet med jämn kraft

Observera indikatorn - stanna när linjerna är ett rakt sträck och bibehåll dragkraften

Lås genom att trycka bandet mot klisterytan utan att släppa dragkraften

Säkerställ att bandet är fäst ordentligt genom att trycka längs med klisterytan

Optimalt tryck är nu anlagt - identifiera lämplig ven för ingreppet

Öppna med en hand genom att dra loss änden med klisterytan och släng sedan bandet

Posters & brochures

These posters and brochures are designed to assist with training. The poster can be placed on the wall where the Smart Tourniquet is used. Please contact us for any requests.

Click on the links to download digital training posters and brochures:

Instructions for use - Smart Tourniquet

Info brochure - Smart Tourniquet

Info poster - Smart Tourniquet